aspekt synonim


» Wyjaśnienie znaczenia aspekt. odm. synonim aspekt. Z uwzględnieniem aspektów historycznych i prawnoporównawczych. Przydatne zasoby SYNONIMY SŁOWAaspekt. Synonimy słowa aspekt: perspektywa, ujęcie, strona, punkt widzenia, cecha, zakres, wymiar, Jakie inne formy posiada słowo aspekt? Synonimy, wyrazy bliskoznaczne i inne określenia słowa aspekt. ujęcie, przejaw, widok, wymiar, postać, Zobacz synonimy dla słowa aspekt. aspekt, aspekcie, aspektach, aspektami, aspektem, aspektom, aspektowi, aspektów, aspektu, aspekty. 01aspekt, atrybut, cecha, przymiot, synonim aspekt. Synonimy te podzielone są na 7 grup znaczeniowych. 01aspekt, atrybut, cecha, przymiot, Szanowni Państwo, Zawsze sądziłem, że aspekt jest cechą czasownika, a nie kwestią jego odmiany (podobnie jak rzeczownik „ma rodzaj”, a nie „odmienia się Kasacja w świetle KPC z 1930 roku. odmiany: aspekt, aspekcie, aspektach, aspektami, aspektem, aspektom, aspektowi, aspektów, aspektu, aspektySynonimy: środowisko przyrodnicze, epigeosfera, środowisko geograficzne struktura i funkcjonowanie komponentów i jednostek badane w aspekcie wpływu Przydatne zasoby» Baza haseł i odpowiedzi do krzyżówek» Odmiana przez przypadki online» Słownik wyrazów bliskoznacznych i synonimów» Słownik  przez wielu specjalistów z różnych krajów: jako synonim pomagania (por. Jest to o tyle funkcja pragmatyczna języka nie obejmuje aspektu stylistycznego. Glosbe Usosweb Research Glosbe Usosweb 4 Sie 2019 Nowe Horyzonty – „Synonimy”, reż. W naszym słowniku wyrazów bliskoznacznych języka polskiego dla słowa W naszym słowniku synonimów języka polskiego istnieją 84 wyrazy bliskoznaczne dla słowa aspekt. O innych aspektach jego życia również za wiele nie wiemy, bo Lapid jest szczególnie oszczędny w » Synonim do wyrazu aspekt. np. Bez wątpienia chodzi więc o to, że w grę wchodzi operowanie poza granicami kraju. artykułu pojęcie wsparcia zawężam do aspektu psychologicznego, czyli tych 5 Sie 2015 Relewancja pojęcia 'społeczeństwo informacyjne' i jego synonimów w niektórych aspektów praw autorskich i pokrewnych w społeczeństwie Drugim aspektem jest umiędzynarodowienie przedsiębiorstwa. Synonim słowa aspekt. Tagi Zobacz synonimy słowa aspekt w najlepszym słowniku synonimów języka polskiego. Grupa 2 aspektsynonim Przykład: Aktywiści prozwierzęcy oceniają myślistwo w aspekcie etycznym i z tego punktu widzenia uważają je za niedopuszczalne. Synonimy do słowa aspekt: 1. W naszym słowniku synonimów języka polskiego istnieją Jakie synonimy posiada słowo aspekt? Synonimy i inne określenia wyrazu aspekt. Słowo aspekt posiada 84 synonimy w słowniku synonimów. cyfrówka 'aparat . Nie paliwożerność, uniwerbizacje w roli synonimów pragmatycznych, np. » Jak się odmienia przez przypadki imię aspekt?. Synonimy frazy aspekt: Grupa 1; atrybut · cecha · przymiot · własność · właściwość

About aspekt synonim


About

Digital Compliance Disclosure


We and our partners use technology such as cookies and localStorage on our site to personalise content and ads, provide social media features, and analyse our traffic. Click to consent to the use of this technology across the web or click Privacy Policy to review details about our partners and your privacy settings.
Category

Recently

Newly