definicja synonim


» definicja - w kontekście definicyjnym. » definicja - jako powszechnie uznawane zasady. » definicja - odnośnie definiowania czegoś trudnego do zrozumienia.

Definicja słowa synonim. Synonim - to pojedyńczy wyraz lub dłuższe określenie (fraza), równoważne znaczeniowo innemu na tyle zbliżone do pierwotnych sformułowań...

Zobacz synonimy słowa definicja w najlepszym słowniku synonimów języka polskiego. Synonimy do słowa definicja. 1. określenie.

synonim definicja. inaczej definicja to: definicja, definicjach, definicjami, definicją, definicje, definicję, definicji, definicjo, definicjom, definicyj.

Co oznacza SYNONIM: słowo, którego znaczenie ujęte jest wdwu albo więcej brzmieniach wyrazowych (synonim homonimów); wyróżniamy: s. semantyczny, znaczeniowy, na przykład zamieć, zadymka...

Zobacz synonim definicja - wszystkie synonimy pasujące do tego słowa to 1. Dowiedz się jak inaczej nazwać słowo definicja. Słownik synonimów języka polskiego.

synonim. 1. «każdy z pary wyrazów mających takie samo znaczenie». Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego. synonim. Słowniki PWN - zobacz ofertę >>.

Słownik synonim co to jest? Do czego służy sciezki dostepu, Ä adresu skrzynki pocztowej; skrót informacji, którego uzycie skutkuje. Czym jest Synonim co oznacza.

Definicja (z łac. definitio; od czas. definire: de + finire, „do końca, granicy"; od finis: granica, koniec) - wypowiedź o określonej budowie, w której informuje się o znaczeniu pewnego wyrażenia przez wskazanie innego wyrażenia oddającego sens sformułowania.

[defʹĩńicʹi ̯a], zjawiska fonetyczne: zmięk.•. nazal.•. akc. pob. znaczenia: rzeczownik, rodzaj żeński. (1.1) wyjaśnienie znaczenia wyrazu, pojęcia lub całego wyrażenia; zob. też definicja w Wikipedii. odmiana: (1.1). przykłady: (1.1)...

Wyjaśniamy, co znaczy to słowo. Definicja, przykłady użycia wyrazu, odmiana, słownik. Sztampa. Definicja, synonimy, przykłady użycia.

synonim. sinônimo. sinonim.

Definiowanie, to podanie cech danej nazwy w taki sposób, aby odbiorca wypowiedzi mógł zrozumieć jej znaczenie. Inaczej mówiąc definiowanie będzie polegało na podaniu cech konstytutywnych i konsekutywnych danej nazwy. [M. Sieruga].

The world's largest and most trusted free online thesaurus. For over 20 years, Thesaurus.com has been helping millions of people improve their mastery of the English language and find the precise word...

Synonym definition, a word having the same or nearly the same meaning as another in the language, as happy, joyful, elated. A dictionary of synonyms and antonyms (or opposites), such as Thesaurus.com...

Free online thesaurus with synonym and antonym definitions for many languages, including visual diagrams, audio pronunciations, translations, etymologies, usage examples and more ...

Korean: 정의. Norwegian: definisjon. Polish: definicja. European Portuguese: definição.

definicja. dopuszczalne w grach (i). definicja. występowanie: Słownik ortograficzny: rejestr wyrazów występujących w języku polskim - Muza SA 2001, 2005, 2006 - T. Karpowicz.

definicja - jest to termin zaczerpnięty z języka łacińskiego, gdzie definitio oznacza określenie. Definicja jest sposobem opisania jednej rzeczy za pomocą innych zwrotów, słów, tak aby opisywaną rzecz...

Your Privacy. When you visit our website, we store cookies on your browser to collect information. The information collected might relate to you, your preferences or your device, and is mostly used to make...

Английский → Польский - definition. n. określenie, definicja, definiowanie, ostrość.

coverage definicja: 1. the reporting of a particular important event or subject: 2. the fact of I've got $50,000 worth of coverage for the contents of my house. (Definicja coverage z Cambridge Academic...

...Antonim» Definicje» Dowcipy z podziałem na kategorie tematyczne» Wyszukiwarka haseł» Internetowy słownik rymów do przymiotników» Synonim.

Informacje o�fragmentach z�odpowiedzią

About definicja synonim


About

Digital Compliance Disclosure


We and our partners use technology such as cookies and localStorage on our site to personalise content and ads, provide social media features, and analyse our traffic. Click to consent to the use of this technology across the web or click Privacy Policy to review details about our partners and your privacy settings.
Category

Recently

Newly